گزارش اعتبار‌های kazem68n
خلاصه
kazem68n
(غریبه ای کوچک)

کل اعتبار‌ها: 28

اعتبار از اعضا: 3
اعتبار از ارسال‌ها: 24
مثبت: 27
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
نظرات
rezakan (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۸-۱۱-۱۳۹۴, ۲:۱۷ صبح
این اعتبار برای ارسال #6927 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
abtin (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲-۲۸-۱۳۹۴, ۲:۳۵ عصر
این اعتبار برای ارسال #6227 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
ali441 (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۰-۲۶-۱۳۹۳, ۴:۰۸ عصر

مثبت (+1): مشکلات را به خوبی حل می کند!
abolfazle (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۰-۱۳-۱۳۹۳, ۱:۳۸ عصر
این اعتبار برای ارسال #2143 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
siya26 (18) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۰-۸-۱۳۹۳, ۹:۰۴ عصر
این اعتبار برای ارسال #5372 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
m-fsoftgroup (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲-۱۶-۱۳۹۳, ۴:۱۸ عصر
این اعتبار برای ارسال #690 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
m-fsoftgroup (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲-۱۶-۱۳۹۳, ۴:۱۴ عصر
این اعتبار برای ارسال #3912 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
m-fsoftgroup (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲-۲-۱۳۹۳, ۱۲:۱۹ صبح
این اعتبار برای ارسال #2143 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
m-fsoftgroup (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲-۲-۱۳۹۳, ۱۲:۱۸ صبح
این اعتبار برای ارسال #3677 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
hamed73 (1) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱-۲۰-۱۳۹۳, ۳:۰۰ عصر
این اعتبار برای ارسال #2143 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
alifar (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۱-۴-۱۳۹۲, ۹:۵۳ عصر
این اعتبار برای ارسال #2891 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
alifar (0) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۱-۴-۱۳۹۲, ۲:۴۸ عصر
این اعتبار برای ارسال #2885 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
iman92 (20) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۸-۲۷-۱۳۹۲, ۱:۲۴ عصر
این اعتبار برای ارسال #2361 داده شده است.

مثبت (+1): پاسخ گویی به کاربران
iman2025 (7) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۷-۲۲-۱۳۹۲, ۷:۳۶ عصر
این اعتبار برای ارسال #2143 داده شده است.

مثبت (+1): [بدون نظر]
meisam (14) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۷-۲۰-۱۳۹۲, ۷:۴۸ عصر
این اعتبار برای ارسال #2143 داده شده است.

مثبت (+1): ........................................