توجه

آدرس دهی زیر شاخه از محل Home Directory تعریف شده برای کاربر FTP میباشد. درصورتی که از کاربر FTP پیش فرض سایت خود استفاده مینمایید زیرشاخه را public_html قرار دهید.
انتقال ممکن است کمی طول بکشد لطفا شکیبا باشید.
آدرس FTP سرور (Server Name)
نام کاربر FTP (Username)
کلمه عبور (Password)
زیر شاخه (Directory)
فایل مورد نظر (File)
کد امنیتی (Captcha)